977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es
Com organitzar una reunió virtual

Comptències per a un teletreball efectiu

Competències per a un teletreball efectiu Subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economia Social  Durada 25 hores } Horari Dissabte de 9:00 a 14:00 k Dates impartició Del 23/10/2021 a 20/11/2021...