977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es
Anglès B.2.A.

Anglès B.2.A.

ANGLÈS NIVELL B.2.A. Subvencionats pel Consorci per la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economia Social  Durada 60 HORES } Horari Dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 k Dates impartició A partir de setembre  Preinscripció...
Anglès A.2.B.

ANGLÈS NIVELL A1

Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N2 Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional CONVOCATÒRIA FOAP2021  Durada 220 Hores } Horari De...