Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Ministerio de Empleo y Economía Social

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

30 hores

}

Horari

Dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00

k

Dates impartició

28/02/22 a 20/04/22

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

OBJECTIU DEL CURS:

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a intermediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

CONTINGUT DEL CURS:

1. Tractant amb clients
1.1. Gramàtica: Articles
1.2. Vocabulari: Descrivint gent. Malentesos. Adjectius en -*ed / -*ing
1.3. Pràctiques professionals: Afrontar una queixa. Solucionar un problema de «*overbooking» (excés de reserves)
2. Reserves hoteleres
2.1. Gramàtica: Preguntes indirectes. Estil indirecte
2.2. Vocabulari: Missatges de text. Conferències i convencions. Pronunciació: Entonació per a expressar cortesia
3. Pràctiques professionals:
3.1. Prendre missatges
3.2. Enviar missatges de text
3.3. Proposar a un client un local de conferències
3.4. Escriu una carta formal
4. Les vistes
4.1. Gramàtica: La passiva
4.2. Vocabulari: Llocs d’interès. Com es fa la cervesa. Exhibicions. Pronunciació: /*ae/, /a/, /*ei/
4.3. Pràctiques professionals: Recomanar vistes. Descriu una exhibició. Guia d’una visita turística
5. Visitant la ciutat
5.1. Gramàtica: Verbs modals
5.2. Vocabulari: Facturant. Ús del diccionari. Pronunciació i ortografia. Pràctiques professionals: Donar consells per a la conducció. Donar instruccions per a l’ús del metre. Reserves de cotxes de lloguer. Llogar una caravana
6. Sortir a menjar
6.1. Gramàtica: Noms comptables i incomptables. Quantificadors
6.2. Vocabulari: Verbs relacionats amb la preparació d’aliments. Pronunciació: /a/
6.3. Pràctiques professionals: Descriu plats. Recomanar un restaurant. Prepara un menú. Pren nota d’una comanda
7. Tradicions
7.1. Gramàtica: Oracions de relatiu. Llenguatge imprecís
7.2. Vocabulari: Tradicions. El teatre. Festes oficials. Pronunciació: dates
7.3. Pràctiques professionals: Descriure un festival. Intercanvi de fets històrics. Recomanar un festival

CURS DIRIGIT A:

 • Preferentment:
  • Treballadors per compte d’altri
  • Autònoms
  • Funcionaris
 • També:
  • Aturats

 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • DNI
 • Nòmina / Rebut autònom /Dardo
 • Núm de la Seguretat Social

Informació sobre Atencio al client en anglès