ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN ANGLÈS

Curs subvencionat pel Consorci per la formació contínua de Catalunya i cofinançat pel Ministerio de Trabajo, migraciones i seguridad social

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

30 hores

}

Horari

Dimarts i dijous de 19:30 a 22:00

k

Dates impartició

Dates: 15/10/19 al 26/11/19

OBJECTIU DEL CURS:

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a intermediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

CONTINGUT DEL CURS:

En anglès:

 1. Presentar-se i saludar
 2. Descriure el producte
 3. Informació i resposta a les preguntes sobre una mercaderia
 4. Converses en un establiment

CURS DIRIGIT A:

 • Preferentment:
  • Treballadors per compte d’altri
  • Autònoms
  • Funcionaris
 • També:
  • Aturats

 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • DNI
 • Nòmina / Rebut autònom /Dardo
 • Foto mida carnet
 • Núm de la Seguretat Social

Informació sobre Atencio al client en anglès