CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT – NIVELL II

ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RELACIÓ AMB EL CLIENT (ADGG0208)

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

800 hores

}

Horari

De dilluns a divendres de 09:00 a 15:00

k

Dates impartició

5 de febrer de 2021

OBJECTIUS GENERALS

Realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d’actuació i responsabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics, i en cas necessari, una llengua estrangera, i aplicant els procediments interns i la normativa vigent.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Recepcionar i processar les comunicacions internes i externes.
 • Realitzar les gestions administratives del procés comercial.
 • Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.
 • Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic.
 • Comunicar-se en llengua estrangera amb un nivell d’usuari independent en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client.
 • Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.
 • Operadors de central telefònica.
 • Empleats administratius dels serveis d’emmagatzematge i recepció.
 • Recepcionistes en establiments diferents d’oficines, en general.
 • Assistent o auxiliars d’informació.
 • Operadors-gravadors de dades en ordinador.
 • Empleats administratius amb tasques d’atenció al públic no classificats sota altres epígrafs.
 • Auxiliar de suport administratiu a la gestió de compra i/o venda.
 • Auxiliar administratiu comercial.
 • Auxiliar de control i informació.

CONTINGUTS

 1. Tècniques de recepció i comunicació (MF0975_2)
 2. Operacions administratives comercials (MF0976_2)
  • Atenció al client en el procés comercial (UF0349)
  • Gestió administrativa del procés comercial (UF0350)
  • Aplicacions informàtiques de gestió comercial (UF0351)
 3. Enregistrament de dades (MF0973_1)
 4. Gestió d’arxius (MF0978_2)
 5. Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client (MF0977_2)
 6. Ofimàtica (MF0233_2)
  • Sistema operatiu, cerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic (UF0319)
  • Aplicacions informàtiques de tractament de textos (UF0320)
  • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul (UF0321)
  • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals (UF0322)
  • Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d’informació (UF0323)
 7. Mòdul de pràctiques professionals no laborals (MP0079)

CURS DIRIGIT A:

Aturats

Requisits per accedir als cursos de formació adreçats a l’obtenció de certificats de professionalitat

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2;Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual es vol accedir.
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d’accés corresponents regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Si no es pot acreditar documentalment aquests requisits cal superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística.

Per accedir a un certificat de professionalitat que inclou algun mòdul en llengua estrangera també cal demostrar tenir la competència en la llengua.

 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • DNI
 • Full d’inscripció a l’atur: Dardo
 • Curriculum Vitae
 • Documentació que acrediti que es tenen els estudis mínims per accedir a aquest curs

Información sobre Activitats Administratives en la Relacio amb el client