977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT – NIVELL II

(ADGD0308) ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

880 hores

}

Horari

De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00

k

Dates impartició

Inici: Gener 2023

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

logos entitats subvencionadores

OBJECTIUS GENERALS

Realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, prèvia obtenció i processament i arxiu de la informació i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent criteris de qualitat definits a l’organització.

SORTIDES PROFESSIONALS

Empleats/ades administratius de comptabilitat, en general.
Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments.
Auxiliar administratiu de comptabilitat.
Auxiliar administratiu de facturació.
Empleats/des administratius comercials, en general.
Auxiliar administratiu comercial.
Auxiliar de suport administratiu de compra i venda.
Empleat/ades administratiu de serveis de personal.
Auxiliar administratiu del departament de Recursos Humans.
Empleats/des administratius, en general.
Empleats/des administratius amb tasques d’atenció al públic no classificats sota altres epígrafs
Auxiliar administratiu de les diferents administracions públiques.

CONTINGUTS

MF0976_2:Operacions administratives comercials 160

UF0349: Atenció al client al procés comercial.

UF0350: Gestió administrativa del procés comercial.

Aplicacions informàtiques de la gestió comercial.

MF0979_2: Gestió operativa de tresoreria 90

MF0980_2: Gestió auxiliar de personal

MF0981_2: Registres comptables 120

UF0515: Pla General de Comptabilitat

UF0516: Aplicacions informàtiques de comptabilitat

MF0973_1: Enregistrament de dades 90

MF0978_2: Gestió de fitxers 60

MF0233_2: Ofimàtica 190

UF0319: Sistema operatiu, cerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic.

UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos.

UF0321: Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul.

UF0322: Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals.

UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions gràfiques d’informació.

CURS DIRIGIT A:

Aturats

Requisits per accedir als cursos de formació adreçats a l’obtenció de certificats de professionalitat

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària.
  • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2;Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual es vol accedir.
  • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d’accés corresponents regulades per les administracions educatives.
  • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Si no es pot acreditar documentalment aquests requisits cal superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística.

 

 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

  • DNI
  • Full d’inscripció a l’atur: Dardo
  • Curriculum Vitae
  • Documentació que acrediti que es tenen els estudis mínims per accedir a aquest curs

Información sobre Activitats De Gestio Administrativa