977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

Internet, xarxes socials i dispositius digitals

CURS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PRIORITÀRIAMENT PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

Hores: 30

}

Horari

Dissabtes de 9 a 14

k

Dates impartició

Inici previst:  2023

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

Solicitar informació sobre el curs de Xarxes Socials

OBJECTIU GENERAL:

Adquirir coneixements sobre les noves tecnologies, els dispositius digitals i l’accés a la informació que ofereixen internet i les xarxes socials.

CONTINGUTS FORMATIUS:

1. NOCIONS BÀSIQUES: EL PERFIL DIGITAL.
2. INTERNET.
2.1. Funcionament i principals virtualitats.
2.2. Correu electrònic.
2.3. Cerca de la informació.
2.4. Emmagatzematge.
2.5. Cloud.
3. INTRODUCCIÓ A la WEB 2.0: XARXES SOCIALS.
3.1. Tipus: Horitzontals/ verticals.
3.2. Blogs.
3.3. Protecció de la informació.
3.4. Empremta digital.
3.5. Presència de les empreses en la xarxa.
4. DISPOSITIUS.
4.1. La tecnologia com a mitjà de millora competencial en l’entorn laboral.
4.2. Identificació de solucions tecnològiques a la disposició del professional i tendències.
4.3. Dispositius en el mercat: Telèfons intel·ligents, PDA´s , tauletes, etc.
4.4. Selecció de les més apropiades en funció de la mena d’activitat.
4.5. Funcionament bàsic.
4.6. Aplicacions.
4.7. Solucions d’impressió.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia DARDO
  • CV actualitzat

Curso subvencionado por

logos entitats subvencionadores