CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT – NIVELL I

 

TÈCNIQUES ADMINISTRATIVES BÀSIQUES D’OFICINA

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

150 hores

}

Horari

De dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 19:00

 

k

Dates impartició

Del 20 de juny al 31 d’octubre de 2018

Del 3 al 31 d’agost no hi haurà classe

OBJECTIU DEL CURS:

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

 CONTINGUT DEL CURS:

 • UF0517: Organització empresarial i de recursos humans. (30 hores)
 • UF0518: Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria a l’empresa. (30 hores)
 • UF0519: Gestió auxiliar de documentació econòmic-administrativa i comercial. (90 h

SORTIDES PROFESSIONALS:

 • Operadors / es de central telefònica.
 • Teleoperadors / es.
 • Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.
 • Empleats / des de finestreta de correus.
 • Classificadors / as-repartidors / es de correspondència.
 • Ordenances.
 • Taquillers / es.
 • Auxiliar de serveis generals.
 • Auxiliar d’oficina.
 • Auxiliar d’arxiu.
 • Auxiliar d’informació.

REQUISITS D’ACCÉS:

 • Ser major de 16 anys

CURS DIRIGIT A:

 • Preferentment:
  • Treballadors per compte d’altri
  • Autònoms
  • Funcionaris
 • També:
  • Aturats

 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • DNI
 • Nòmina / Rebut autònom /Dardo
 • Foto mida carnet
 • Núm de la Seguretat Social

Más información sobre Técnicas Bàsiques d'oficina