fbpx

Tècniques de venda i formació de venedors

Acció formativa promoguda pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social.
Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

40 hores

}

Horari

Dimarts i dijous de 18:30 a 21:00

k

Dates impartició

Del 23/02/2021 al 22/04/2021

CONTINGUT DEL CURS:

1. La presentació
1.1. Determinar aquells elements que intervenen en una
presentació
1.2. Analitzar la c.n.v. i la seva importància en la presentació i en el
procés global de la venda
1.3. Analitzar cada un d’aquests elements en les àrees
1.4. Coneixements necessaris
1.5. Destreses implicades
1.6. Comportament òptim
2. L’anàlisi de necessitats
2.1. Respondre la pregunta: per què compra el client?
2.2. Analitzar l’empatia com a tècnica bàsica per aconseguir
conèixer les necessitats del client
2.3. Aprendre a realitzar les preguntes adequades per extreure el
màxim d’informació
2.4. Analitzar i desenvolupar el procés d’escolta activa
2.5. Determinar el tipus de client i l’estratègia per abordar-lo
3. L’argumentació
3.1.Analitzar i desenvolupar el procés de la comunicació
intencional
3.2. Determinar diferents tipus d’arguments
3.3. Establir les fases que componen l’elaboració i exposició de
l’argument
3.4. Analitzar els requisits necessaris per elaborar i desenvolupar
arguments
3.5. Aprendre tècniques de comunicació persuasiva que facilitin la
fluïdesa del pensament i el control de la improvisació
3.6. Pràctiques
4. El tractament de les objeccions
4.1. Analitzar i estudiar els diferents tipus d’objeccions
4.2. Elaborar estratègies per fer front a cada tipus d’objecció
4.3. Determinar els requisits necessaris per detectar i abordar
eficaçment les objeccions
4.4. Pràctiques
5. Tècniques de presentació del preu
5.1. Establir elements implicats en la conclusió o tancament de la
venda
5.2. Aprendre a detectar, analitzar i valorar els indicis de compra
5.3. Treballar diferents tècniques per presentar el preu
6. Tècniques de tancament
6.1. Analitzar els requisits necessaris realitzar un tancament de
venda reeixits
6.2. Treballar diferents tècniques de tancament
6.3. Pràctiques

CURS DIRIGIT A:

 • Preferentment:
  • Treballadors per compte d’altri
  • Autònoms
  • Funcionaris
 • Si queden places lliures:
  • Aturats

 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • DNI
 • Nòmina / Rebut autònom /Dardo
 • Núm de la Seguretat Social

informacio sobre tecniques de venda