PERSONAL BRANDING

Acció formativa promoguda pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y economia social

Personas famosas

Durada

30 hores

}

Horari

Dissabte de 9:00 a 14:00

k

Dates impartició

29/01/2022 a 05/03/2022

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

informació sobre el curs de Personal Branding

Objectius del curs

Objectius generals:
– Comprendre les responsabilitats de tenir una marca personal o empresarial com a clau en la nova estructura de les organitzacions.
– Aprofitar el fenomen “branding” per posicionar-se al mercat laboral.
– Conèixer els avantatges de tenir una marca personal connectada a la marca empresarial com a estratègia de les organitzacions enfront d’altres formats tradicionals.
– Com millorar la creativitat.
Objectius específics:
– Conèixer els diferents models de marca personal que millor s’adaptin a un mateix i a la seva organització.
– Dominar el QCIP (Quadre de Comandament Integral Personal) per una bona implantació del PDAD ( Planificar- Desplegar- Actuar- Desafiar).
– Analitzar l’evolució del mercat en marques per l’autoaprenentatge i millora de la reputació.
– Conèixer les eines bàsiques en creació i gestió de marca personal i empresarial en productes o serveis.
– Identificar les claus per la diferenciació i singularitat de la pròpia marca: competència d’aprendre a aprendre, competència d’autonomia i iniciativa personal i competència social.

Continguts del curs de Personal branding

 1. Business brand & Personal brand
  1.1.Concepte i evolució de les marques
  1.2. Casos d’èxit i fracàs.
  1.3. Tendències en els mercats.
  1.4. Missió, valors i rols de les marques
  2. Eines per construir una marca corporativa
  2.1. Claus per a la singularitat i diferenciació
  2.2. Factors de generació de confiança
  2.3. Neuro – màrqueting – De les eines tradicionals a les eines 2.0
  3. Estratègia de màrqueting digital en les marques»
  3.1. Pla d’acció. De l’I+D al CDC (connectem, desenvolupem, compartim)
  3.2. Mercadologia
  3.3. Responsabilitat, valors i objectius.
  3.4. Creativitat
  3.5. Anàlisi de la competència
  4. Personal Branding
  4.1. DAFO personal
  4.2. Creació del QCIP
  4.3. Implantació del PDAD
  4.4. Branding estratègic.
  4.5. Personal Branding i mercat laboral
 • Treballadors per compte d’altri
 • Autònoms
 • Funcionaris
 • Aturats

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • D.N.I.
 • Nòmina o DARDO o rebut d’autònoms
 • Número de la Seguretat Social

Omplir el següent formulari:

https://forms.gle/1BVJnwMmMYJUbux69