977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

RELACIÓ SEQÜENCIAL DE MÒDULS FORMATIUS

– Mòdul 1: Marca Personal:

 •  Què és Marca Personal?
 •  Tenim una Marca Personal. Com és la teva?
 •  Impacte de la Marca Personal en la inserció laboral.  Identitat digital i reputació En línia.
 •  Conèixer la nostra petjada.
 •  El que depèn de tu. El que depèn de tercers.
 •  Identitat actual i futura.  Personal Branding per a la inserció laboral. – Estratègia en línia. – *Networking.  Les Xarxes de Contactes o Networking professional, característiques
 •  Tipus de Contactes: grups primaris i secundaris.
 •  Tipus de Xarxes relacionals: presencials i virtuals.

– Mòdul 2: Xarxes Socials per a gestionar la Marca Personal.  Eines 2.0 per a crear la teva marca.

 • Creació d’un blog.
 • Elecció de xarxes per a la creació de la nostra marca.
 • LinkedIn.
 • Facebook.
 • Google+.
 • Twitter.
 • Youtube.
 • About.me.  Landing Page.  Gestió de la Privacitat.  Monitoratge i seguiment.

CRITERIS D’ACCÉS DE L’ALUMNAT

Per a accedir a aquesta formació no s’exigiran requisits acadèmics, encara que s’han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que li permetin l’aprenentatge i el seguiment de la formació.

OBJECTIUS DEL CURS

Crear o revisar la Marca Personal per a projectar una imatge, capacitats i personalitat, en les diferents xarxes socials a fi de facilitar la inserció laboral o la millora de l’ocupabilitat.

RESIDENTIAL

DURADA

35 hores

INICI

Octubre 2023

HORARI

Dues setmanes de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00

DOCUMENTACIÓ PER FER EL CURS

 • D.N.I.
 • DARDO o nòmina de l’últim mes o rebut d’autònoms

Omplir el següent formulari:

https://forms.gle/c5SkGUjGms8w48vg9

logos entitats subvencionadores