fbpx

RELACIÓ SEQÜENCIAL DE MÒDULS FORMATIUS

Tema 1_ Prevenció de Riscos en el Sector Metall (12 hores)
1. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn
Riscos i mesures preventives; Coneixement de l’ entorn del lloc de treball; Planificació de les tasques des d’ un punt de vista preventiu; Emmagatzematge i abassegament de materials; Manipulació de productes químics, Fitxa de dades de seguretat i Simbologia; Ordre i neteja; Senyalització i Trànsit pel centre de treball.
2. Interferències entre activitats
Activitats simultànies o successives.
3. Drets i obligacions
Marc normatiu general i específic; Organització de la prevenció; Foment de la presa de consciència sobre la importància d’ involucrar-se en la prevenció de riscos laborals; Participació, informació, consulta i propostes.
4. Seguretat viària
5. Primers auxilis i mesures d’emergència
Tema 2: Seguretat dels operaris que manipulen carretons. (8 hores)
1. Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.
2. Tècniques preventives específiques
Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos i riscos específics i mesures preventives:
– Pèrdua d’ estabilitat del carretó elevador,
– Pèrdua d’ estabilitat de la càrrega,

– Operacions de càrrega i descàrrega,
– Transport de càrregues,
– Riscos per al conductor i per als vianants i corresponents mesures preventives.
– Xocs contra objectes.
Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
3. Mitjans auxiliars, equips i eines
Riscos derivats de l’ ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l’ activitat de l’ ofici.
Tema 3: Operació de carretons (14 hores)
1. Moviments i classificació de carretons; sistemes motriu i hidràulics, panells de control, identificació de símbols dels carretons.
2. Normes d’ ús: abans d’ arrencar el motor, mesures de prevenció, mesures de protecció,
Maneig de càrregues: aprenent a treballar càrregues, principis de maneig, estabilitat, carretons equilibrats, distribució de la càrrega. Consells per a la seva utilització: generalitats, qualificació, selecció i deures del conductor, dispositius de seguretat, disposició del local, verificacions diàries, normes per a la càrrega, normes generals de conducció i circulació, normes conducció carretó de forquilla, casos particulars, prohibicions, regles de manteniment, inspeccions, verificacions periòdiques, codi de circulació.

CURS DIRIGIT A

  • Persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE)
  • Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades.
  • Persones treballadores fixes discontínues en els períodes de no ocupació.
  • Persones treballadores desocupades
  • Persones treballadores autònomes

OBJECTIUS DEL CURS

Formar i reciclar tècnics del sector de les instal·lacions elèctriques.

RESIDENTIAL

DURADA

35 hores

INICI

Setembre 2023

HORARI

Dissabtes o entre setmana per les tardes (trucar per més informació)

DOCUMENTACIÓ PER FER EL CURS

  • D.N.I.
  • DARDO o nòmina de l’últim mes o rebut d’autònoms

Omplir el següent formulari:

https://forms.gle/c5SkGUjGms8w48vg9

logos entitats subvencionadores