977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

OFIMÀTICA

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT – NIVELL II
Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya i el Servei Públic d’Ocupació Estatal per a Treballadors/es en actiu i aturats de Catalunya.
Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

190 hores

}

Horari

Del 10/05/2021 al 30/06/2021 –> Dilluns i dimecres de 16:00  a 20:00

Del 01/07/2021 al 14/10/2021 –> Dilluns, dimecres i dijous de 16:00  a 20:00

k

Dates impartició

Del 10/05/2021 al 14/10/2021

Agost tancat

Informació sobre el curs d'ofimàtica

OBJECTIU DEL CURS:

Desenvolupar competències bàsiques en l’ús i aplicació de les eines ofimàtiques i les TIC en els participants perquè adopten les mateixes en el desenvolupament de les seves activitats laborals seguint els plantejaments de la formació per competències.

 

CONTINGUT DEL CURS

 • Segons Certificat de Professionalitat. Mòdul Transversal.
 • MF0233_2: (Transversal) Ofimàtica. (190 hores)
 • UF0319 (Transversal) Sistema Operatiu, Recerca de La Informació: Internet / Intranet i correu electrònic (30 hores)
 • UF0320 (Transversal) Aplicacions informàtiques de Tractament de Textos (30 hores)
 • UF0321 (Transversal) Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul (50 hores)
 • UF0322 (Transversal) Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals (50 hores)
 • UF0323 (Transversal) Aplicacions informàtiques per a Presentacions: Gràfiques d’Informació (30 hores)

 

REQUISITS D’ACCÉS:

 • Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent
 • Certificat de professionalitat del mateix nivell
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional
 • Prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys
 • * En cas de no disposar de cap de les titulacions esmentades anteriorment, es realitzarà les proves de competències clau de nivell II al nostre centre. Per poder accedir al curs serà necessari superar-les amb la qualificació d’APTE

 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • D.N.I.
 • Nòmina o rebut d’autònom del mes anterior a l’inici del curs o Full d’inscripció a l’atur.
 • Full d’inscripció al curs (Annex 1)