MOS: Microsoft Word 2016 nivell inicial

Subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

45 hores

}

Horari

dilluns, dimecres i divendres de 19 a 22 h

k

Dates impartició

Inici previst: SETEMBRE

Solicitar información curso MOS WORD

OBJECTIUS:

Els objectius a assolir per aquest curs consisteixen en entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina tals com: Crear i administrar documents. Aplicar el format al text, paràgrafs i seccions. Crear taules i llistes. Aplicar referències. Inserir i editar objectes.

CONTINGUTS:

Mòdul 1: Crear i administrar documents (13 hores)

 • Crear un document
 • Navegar a través d’un document
 • Modificar configuració de pàgina
 • Personalitzar opcions i punts de vista dels documents
 • Imprimir i guardar documents

Mòdul 2: Aplicar format al text, paràgrafs i seccions (9 hores)

 • Inserir text i paràgraf
 • Format de text i paràgrafs
 • Ordre i grup text i paràgrafs

 Mòdul 3: Crear taules i llistes (9 hores)

 • Crear una taula
 • Modificar una taula
 • Crear i modificar una llista

Mòdul 4: Crear i gestionar referencia (5 hores)

 • Crear i gestionar marcadors de referencia
 • Crear i gestionar referencies simples

Mòdul 5: Inserir i format d’elements gràfics (9 hores)

 • Inserir elements gràfics
 • Format d’elements gràfics
 • Inserir i donar format a gràfics SmartArt

Curs dirigit a:

 • Treballadors per compte d’altri
 • Autònoms
 • Funcionaris

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • DNI
 • Nòmina / rebut autònom
 • Número de la Seguretat Social
 • Curriculum Vitae

 

En el centre s’omplirà una fitxa d’inscripció