fbpx

MOS77-727:  Microsoft Word 2016 nivell inicial

Subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía Social
Microsoft Word

Durada

45 hores

}

Horari

Dilluns, dimecres i dijous de 18:00 a 21:00

k

Dates impartició

Del 3/11/2021 a 26/01/2022

Logos patrocinadors

OBJECTIU:

– Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

CONTINGUT:

  1. Crear i administrar documents.

1.1. Crear documents.

1.2. Desplaçar-se entre documents.

1.3. Aplicar format als documents.

1.4. Personalitzar les opcions i vistes dels documents.

1.5. Imprimir i guardonar documents.

  1. Aplicar format a text, paràgrafs i seccions.

2.1. Inserir texts i paràgrafs.

2.2. Aplicar format a texts i paràgrafs.

2.3. Ordenar i agrupar texts i paràgrafs.

  1. Crear taules i llistes.

3.1. Crear taules.

3.2. Modificar taules.

3.3. Crear i modificar llistes.

  1. Crear i administrar referències.

4.1. Crear i administrar marcadores de referències.

4.2. Crear i administrar referències senzilles.

  1. Inserir i aplicar format a objectes.

5.1. Inserir elements gràfics.

5.2. Aplicar format a elements gràfics.

 

CURS DIRIGIT A:
• Persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE)
• Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades.
• Persones treballadores fixes discontínues en els períodes de no ocupació.
• Persones treballadores desocupades
• Persones treballadores autònomes

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
DNI
Nòmina / Dardo
Número de la Seguretat Social
Curriculum Vitae
Qualsevol document de l’empresa o del M inisteri conforme has estat en ERTO.
En el centre s’omplirà una fitxa d’inscripció

Solicitar información curso MOS Word