MOS77-727: Microsoft Excel 2016 nivell avançat

Subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economia Social
Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

45 hores

}

Horari

Dimarts i divendres de 18:00 a 21:00

k

Dates impartició

Previst: 16/11/2021 a 18/01/2021

OBJECTIUS:

-Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de funcionalitats avançades de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com l’administració de configuracions i opcions d’un llibre, i les funcions avançades per a crear fórmules, taules i gràfics i la gestió de configuracions personalitzades. Administrar configuracions i opcions d’un llibre.

CONTINGUT:

1.1. Administrar llibres.
1.2. Administrar revisió de llibres.

  1. Aplicar dissenys i formats de dades personalitzades.

2.1. Aplicar formats de dades personalitzades i validacions.
2.2. Aplicar filtres i formats condicionals avançats.
2.3. Crear i modificar elements d’un llibre personalitzat.
2.4. Preparar un llibre per a la internacionalització.

  1. Crear fórmules avançades.

3.1. Aplicar funcions en fórmules.
3.2. Buscar dades utilitzant funcions.
3.3. Aplicar funcions avançades de data i hora.
3.4. Realitzar anàlisis de dades i intel·ligència empresarial.
3.5. Resoldre problemes amb les fórmules.
3.6. Definir objectes i rangs amb nombre.

  1. Crear taules i gràfics avançats.

4.1. Crear gràfics avançats.
4.2. Crear i administrar taules dinàmiques.
4.3. Crear i administrar gràfics dinàmics.

CURS DIRIGIT A:
• Persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE)
• Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades.
• Persones treballadores fixes discontínues en els períodes de no ocupació.
• Persones treballadores desocupades
• Persones treballadores autònomes

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

  • DNI
  • Nòmina / Dardo
  • Número de la Seguretat Social
  • Curriculum Vitae
  • Qualsevol document de l’empresa o del Ministeri conforme has estat en ERTO.

En el centre s’omplirà una fitxa d’inscripció

Solicitar información curso MOS EXCEL avançat