MOS: Microsoft Excel 2016 nivell inicial

Subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

45 hores

}

Horari

Dilluns, dimecres i divendres 19:00 a 22:00

k

Dates impartició

Inici:  23/09/2019       Final: 28/10/2019

Solicitar información curso MOS EXCEL

OBJECTIUS:

Els objectius a assolir per aquest curs consisteixen en entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina tals com:
 Crear i administrar fulls de càlcul.
 Administrar cel·les de dades i intervals.
 Crear taules.
 Realitzar operacions amb fórmules i funcions.
 Crear gràfics i objectes.

CONTINGUTS:

Mòdul 1: Crear i administrar fulls de càlcul i llibres (15 hores)
 Crear fulls de càlcul i llibres
 Navegar en fulls de càlcul i llibres
 Format fulls de càlcul i llibres
 Personalitzar les opcions i opinions per fulls de càlcul i llibres
 Configurar els fulls de càlcul i llibres per a la distribució
Mòdul 2: Administrar cel·les de dades i intervals (7 hores)
 Inserir dades en cel·les i rangs
 Format de cel·les i rangs
 Resumir i organitzar les dades
Mòdul 3: Crear taules (7 hores)
 Crear i gestionar taules
 Gestió d’estils de taula i opcions
 Filtrar i ordenar una taula
Mòdul 4: Realitzar operacions amb fórmules i funcions (8 hores)
 Resumir dades utilitzant funcions 
 Realitzar operacions condicionals mitjançant l’ús de funcions
 Format i modificar text utilitzant funcions
Mòdul 5: Crear gràfics i objectes (8 hores)
 Crear gràfics
 Format cartes
 Inserir i formatar objectes

Curs dirigit a:

  • Treballadors per compte d’altri
  • Autònoms
  • Funcionaris