MOS77-727: Microsoft Excel 2016 nivell inicial

Subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economia Social
Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

45 hores 

}

Horari

Dissabte de 09:00 a 14:00

k

Dates impartició

09/10/2021 a 04/12/2021 (nivell inicial)

OBJECTIUS:

Els objectius a assolir per aquest curs consisteixen en entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina tals com:
 Crear i administrar fulls de càlcul.
 Administrar cel·les de dades i intervals.
 Crear taules.
 Realitzar operacions amb fórmules i funcions.
 Crear gràfics i objectes.

CONTINGUTS:

Crear i gestionar fulls de càlcul i llibres.
1.1. Crear fulls de càlcul i llibres.
1.2. Navegar per fulls de càlcul i llibres.
1.3. Aplicar format a fulls de càlcul i llibres.
1.4. Personalitzar opcions i vistes en fulls de càlcul i llibres.
1.5. Configurar fulls de càlcul i llibres per a la seva distribució.

Gestionar cel·les i rangs de dades.
2.1. Inserir dades en cel·les i rangs.
2.2. Aplicar format a cel·les i rangs.
2.3. Resumir i organitzar dades.

Crear taules.
3.1. Crear i gestionar taules.
3.2. Gestionar estils i opcions de les taules.
3.3. Filtrar i ordenar taules.

Realitzar operacions amb fórmules i funcions.
4.1. Resumir dades utilitzant funcions.
4.2. Realitzar operacions condicionals utilitzant funcions.
4.3. Aplicar format i modificar text utilitzant funcions.

Crear gràfics i objectes.
5.1. Crear gràfics.
5.2. Aplicar format als gràfics.
5.3. Inserir objectes i aplicar format.

Curs dirigit a:

  • Persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE)
  • Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades.
  • Persones treballadores fixes discontínues en els períodes de no ocupació.
  • Persones treballadores desocupades
  • Persones treballadores autònomes

:DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
DNI
Nòmina / Dardo
Número de la Seguretat Social
Curriculum Vitae
Qualsevol document de l’empresa o del M inisteri conforme has estat en ERTO.
En el centre s’omplirà una fitxa d’inscripció

 

Solicitar información curso MOS EXCEL