977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

​Intermediate English Conversation

Subvencionats pel Consorci per la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economia Social

personas hablando inglés

Durada

20 HORES

}

Horari

Tardes o dissabtes

k

Dates impartició

A partir del 2023

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

Informació curs Intermediate English Conversation

 
 

Descripció del curs

Aprendrem anglès de manera pràctica, a través de la conversa en diferents situacions i temàtiques, on millorarem la nostra gramàtica, expressió oral així com la pronunciació. Cal tenir un nivell B1.

– Utilitzar l’idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals.
– Poder parlar de temes generals o dinterès personal.

Objectius específics:

Comprensió oral

– Entendre el sentit general: Punts principals i informació específica sobre temes generals, dactualitat en registre estàndard, de forma clara ia una velocitat mitjana.

Expressió oral

– Expressar adequadament, amb fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gamma de situacions i temes, narrant i descrivint experiències, sentiments i fets.
– Transmetre informació, presentant un tema conegut i donant-ne l’opinió.
– Plantejar un discurs senzill de manera clara i coherent.
Continguts del curs d’Intermediate English Conversation
1. Presentació
2. Entonació i pronunciació
3. Vocabulari relacionat amb situacions formals i informal
4. Expressions freqüents de l’anglès col·loquial
5. Diàlegs i debats

 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

    • DNI
    • Nòmina / Rebut autònom /Dardo
    • Núm de la Seguretat Social

logos entitats subvencionadores