977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

RELACIÓ SEQÜENCIAL DE MÒDULS FORMATIUS

Aquest nivell està desglossat en 4 subnivells. La present acció formativa correspon al primer dels subnivells.

A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
– A.1 Continguts lexicosemàntics
– A.2 Continguts gramaticals
– A.3 Continguts ortogràfics
– A.4 Continguts fonètics i fonològics
B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
– C.1 Continguts funcionals
– C.2 Continguts discursius

Continguts de sostenibilitat o economia verda
Canvi climàtic: història i situació actual, millores ambientals per un planeta més verd

CURS DIRIGIT A

  • Persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE)
  • Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades.
  • Persones treballadores fixes discontínues en els períodes de no ocupació.
  • Persones treballadores desocupades
  • Persones treballadores autònomes

OBJECTIUS DEL CURS

En aquest curs aconseguirem un nivell Pre-Intermedi en el que obtindrem les eines necessàries per comunicar-nos amb més fluïdesa i ampliarem els coneixements de les nostres destreses lingüístiques (llegir, escriure, escoltar i parlar) i ampliarem els diferents temps verbals. Assolirem un nivell intermedi que ens permetrà ser capaços d’escriure textos bàsics i utilitzar el llenguatge escrit per descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions així com defensar el teu punt de vista amb pros i contres.

RESIDENTIAL

DURADA

Anglès B.1.A: 60 hores

Anglès B.1.B: 60 hores

INICI

Setembre – Octubre de 2023

HORARI

De dilluns a divendres de 09:00 a 13:00

DOCUMENTACIÓ PER FER EL CURS

  • D.N.I.
  • DARDO o nòmina de l’últim mes o rebut d’autònoms

Omplir el següent formulari:

https://forms.gle/c5SkGUjGms8w48vg9

logos entitats subvencionadores