977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

Gestió del Temps

Acció formativa promoguda pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Ministerio de trabajo y economía social
Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

20 hores

}

Horari

Dissabte de 09:00 a 14:00

k

Dates impartició

Del 07/05/2022 al 28/05/2022

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

Tothom disposa de temps però, l’utilitzem de manera eficient? Saber gestionar el nostre temps ens pot evitar molts efectes negatius; males preses de decisions, malestar, resultats professionals no òptims, inclús, pot afectar fora de la feina en les nostres relacions personals. Per aquesta raó, en aquest curs aprendrem a aprofitar millor el temps, augmentar la productivitat laboral, organitzar-nos millor les tasques a fer i controlar l’estrès en períodes d’excés de feina.

Objectius del curs

Objectiu general:
– Conèixer i aplicar les tècniques d’administració del temps per aconseguir els objectius.
Objectius específics:
– Comprendre què entenem exactament per temps.
– Conèixer les seves principals característiques.
– Diferenciar entre la gestió de les tasques i dels objectius.
– Conèixer per què es perd el temps.
– Conèixer els principals models d’organització i productivitat personal.
– Administrar el seu temps i energia de manera més efectiva.
– Organitzar el seu temps i el flux de treball.
– Cuidar el seu nivell d’energia, mantenint-lo alt per poder aplicar tot l’après.
– Determinar en quin tipus d’activitats emprea el seu temps.
– Actuar amb proactivitat.
– Dissenyar els seus objectius conscientment.
– Tenir algunes idees sobre com mantenir-se actualitzat.
– Identificar els principals lladres de temps que consumeixen les seves energies.
– Reflexionar sobre quins són els motius pels quals cauen en algun o varis d’aquests lladres de temps.
– Aprendre eines que els facilitin acabar amb ells.

Continguts del curs de Gestió del temps

1. Aproximació al concepte de temps
1.1. Concepte de temps i mitologia
1.2. Diferents interpretacions
2. Característiques del temps
3. El maneig del temps
3.1. Manera rellotge vs manera brúixola
3.2. Manera rellotge
3.3. La tècnica pomodoro
3.4. La Llei de Parkinson
3.5. Entre nyap i perfeccionisme: la zona d’eficiència
3.6. Manera brúixola
4. Causes de la pèrdua de temps
4.1. Principals motius
4.2. Creences sobre la gestió del temps
5. Organització i productivitat personal
5.1. Evolució històrica
6. Els principals models de productivitat personal
6.1. El model de productivitat de Bàrbara Berckhan
6.2. El model de productivitat de David Allen
6.3. El model de productivitat de Leo Babauta
7. Gestió del propi estat
7.1. Canviar l’enfocament
7.2. Cas d’estudi
7.3. La forma com l’estrès afecta al rendiment
8. Un nou enfocament en la gestió del temps
8.1. Canvi de paradigma
8.2. Els set hàbits
8.3. La Victòria privada. Els tres primers hàbits
8.4. La Victòria pública
8.5. Hàbit 7
9. Aportacions de Stephen Covey a la gestió del temps
9.1. Proactivitat
9.2. Començar amb una finalitat en ment
9.3. Afilar la serra
9.4. Primer el primer: tasques urgents i importants
9.5. La matriu de la gestió del temps
9.6. Ocupar-nos del que és important
10. Els lladres de temps
10.1. Qüestions prèvies
10.2. Cas d’estudi
11. Aprofitar els bioritmes personals
11.1. La Teoria dels bioritmes
11.2. Factors influents en els bioritmes diaris
11.3. Imprevists
12. Visites, cridades, Emails
12.1. Visites
12.2. Cridades
12.3. Emails
13. Reunions
13.1. Preparar la reunió
13.2. Algunes idees per a la reunió
14. Multitasca
15. Planificar i prioritzar
16. Tasques elefant i tasques ratolí
17. Procrastinació
17.1. Concepte
17.2. Motius interns
17.3. Motius externs
18. Delegar
19. Les noves tecnologies: Facebook, Twitter, WhatsApp…
19.1. Els nous lladres de temps
19.2. Navegació inconscient
19.3. Xarxes socials
19.4. Blogs i notícies

CURS DIRIGIT A:

 • Preferentment:
  • Treballadors per compte d’altri
  • Autònoms
  • Funcionaris
 • També:
  • Aturats

 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • DNI
 • Nòmina / Rebut autònom /Dardo
 • Núm de la Seguretat Social

Omplir el següent formulari:

https://forms.gle/d3ZzniLTaZz9ve32A

 

Informacio sobre Gestio del temps