GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

Curs subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

60 hores

}

Horari

Dilluns, Dimarts i Dimecres de 19:00 a 22:00

k

Dates impartició

Inici: 23/09/2019  Final: 04/11/2019

Més informació sobre el curs Gestió Recursos Humans

OBJECTIU DEL CURS

• Aplicar habilitats personals i socials en processos de gestió de recursos humans.
• Identificar els processos adequats per a gestionar de manera eficient els recursos humans d’una organització.
• Conèixer la política en matèria de retribució.
• Identificar les principals contingències que poden produir-se en matèria de seguretat, relacionant-les amb les mesures de seguretat aplicables.
• Adquirir els coneixements i habilitats específiques per a dur a terme la gestió de la formació.
• Conèixer la legislació laboral que regeix a l’organització.

CONTINGUT DEL CURS

1. Direcció estratègica dels RRHH
2. Planificació, reclutament, selecció i integració
3. Política de retribució
4. Prevenció de riscos laborals
5. Gestió de la formació
6. Legislació laboral

CURS DIRIGIT A:

 Preferentment:

o Treballadors per compte d’altri
o Autònoms
o Funcionaris

 També:

o Aturats

Documentació necessària:

 DNI
 Nòmina / Rebut autònom /Dardo
 Núm de la Seguretat Social