977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

Nòmines i seguretat social nivell inicial

Curs subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía social

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

30 hores

}

Horari

Tardes

k

Dates impartició

Inici previst: gener 2022

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

Informació sobre Nòmines i seguretat social Nivell 1

Objectius del curs

Objectius generals:
– Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l’empresa així com l’elaboració d’assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.
– Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d’una aplicació.
Objectius específics:
– Comprendre la relació entre salari i treball.
– Conèixer l’estructura salarial i extrasalarial del conveni col·lectiu de referència.
– Identificar la utilitat del full de salari.
– Conèixer els diferents apartats del full de salari.
– Confeccionar nòmines amb diferents supòsits.
– Distingir els elements específics de salari en diferents situacions (incapacitat temporal, accidents de treball, liquidacions i indemnitzacions, etc.).
– Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social.
– Calcular bases de cotització a la Seguretat Social.
– Reconèixer el cost patronal de la Seguretat Social. TC1 i TC2.
– Identificar les diferents parts dels documents de cotització a la Seguretat Social.
– Conèixer els elements del contracte de treball que es traslladen a les nòmines.

Continguts del curs de Nòmines i Seguretat Social I

 1. El contracte de treball
  1.1. Definició
  1.2. Objecte i característiques
  1.3. Requisits
  2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
  2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2
  2.2. Elaboració i contingut
  3. Rebut de salaris
  3.1. El salari
  3.2. Salari i la seva regulació legal
  3.3. El full de salari com a element de prova
  3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats
  4. Nòmines
  4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica
  4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
  4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits
  5. Cotització a la seguretat social
  5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
  5.2. El càlcul de les bases de cotització
  5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
  5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social

CURS DIRIGIT A:

 Preferentment:

o Treballadors per compte d’altri
o Autònoms
o Funcionaris

 Si queden places lliures:

o Aturats

Documentació necessària:

 DNI
 Nòmina / Rebut autònom /Dardo
 Núm de la Seguretat Social

I omplir el següent formulari: https://forms.gle/61zAgfsPktjvDBE79