fbpx

Gestió de Recursos Humans

Acció formativa promoguda pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

60 hores

}

Horari

Tardes

k

Dates impartició

Inici previst: gener de 2021

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

informació sobre el curs de gestió de recursos humans

Descripció del curs

Les empreses són plenament conscients que un dels actius més importants que tenen és el seu capital humà. Per aconseguir professionals preparats i motivats és imprescindible formar-te per saber gestionar el personal i saber potenciar les seves habilitats, que serà clau per l’èxit de la teva empresa. Per això en aquest curs aprofundirem en la política de gestió del personal d’una manera estratègica, política de personal, avaluació i valoració dels llocs de treball, entre d’altres.

Objectius del curs

Objectiu general:
– Adquirir i desenvolupar els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per satisfer les exigències de gestió i direcció de rrhh en qualsevol tipus d’organització.
Objectius específics:
– Aplicar habilitats personals i socials en processos de gestió de recursos humans.
– Identificar els processos adequats per gestionar de manera eficient els recursos humans d’una organització.
– Conèixer la política en matèria de retribució.
– Identificar les principals contingències que poden produir-se en matèria de seguretat, relacionant-les amb les mesures de seguretat aplicables.
– Adquirir els coneixements i habilitats específiques per dur a terme la gestió de la formació.
– Conèixer la legislació laboral que regeix a l’organització.

Continguts del curs de Gestió de recursos humans

 1. Direcció estratègica dels RRHH
  2. Planificació, reclutament, selecció i integració
  3. Política de retribució
  4. Prevenció de riscos laborals
  5. Gestió de la formació
  6. Legislació laboral

Curs dirigit a:

 • Treballadors per compte d’altri
 • Autònoms
 • Funcionaris
 • Aturats

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • D.N.I.
 • Nòmina o DARDO o rebut d’autònoms
 • Número de la Seguretat Social