977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

Competències per a un teletreball efectiu

Subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economia Social
Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

20 hores

}

Horari

Dissabte de 9:00 a 14:00

k

Dates impartició

Del 18/12/2021 a 22/01/2022

OBJECTIUS:

– Coneix les diferències existents entre cyberespai, cyberseguretat i seguretat de la informació.

– Aprèn a identificar els diferents actors d’amenaça presents en el cyberespai i la seva situació actual.

– Ser conscient dels quatre cyberatacs més habituals contra PIMES i aprèn a defensar-te contra ells.

– Aprèn a treballar de forma segura en remot gestionant el risc i salvaguardant la seva informació.

 

CONTINGUT

 1. Cyberespai, cyberseguretat i seguretat de la informació
 2. Situació actual del cyberespai i factors d’amenaça
 3. Els 4 cyberatacs més habituals contra PIMES
 4. Defensa d’una Pime en el cyberespai
 5. Entenent i gestionant el risc
 6. Salvaguardant la seva informació
 7. Treballar de forma segura, també en remot
 8. Exemples d’atacs actuals i com actuaríem ara

CURS DIRIGIT A:
• Persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE)
• Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades.
• Persones treballadores fixes discontínues en els períodes de no ocupació.
• Persones treballadores desocupades
• Persones treballadores autònomes

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • DNI
 • Nòmina / Dardo
 • Número de la Seguretat Social
 • Curriculum Vitae
 • Qualsevol document de l’empresa o del Ministeri conforme has estat en ERTO.

En el centre s’omplirà una fitxa d’inscripció

 

Informació Ciberseguretat en l'entorn del teletreball