GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

Acció formativa promoguda pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social.

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

60 hores

}

Horari

TARDES

k

Dates impartició

A concretar

OBJECTIU DEL CURS

Efectuar les activitats de suport administratiu de Recursos Humans

CONTINGUT DEL CURS

 1. Normativa laboral i d’organització de les relacions laborals a l’empresa
 2. El contracte de treball.
 3. Retribució salarial i actuació davant la Seguretat Social.
 4. Gestió de Recursos Humans.

REQUISITS D’ACCÉS:

 • Ser major de 16 anys
 • Tenir estudis oficials acabats: EGB, ESO, equivalent o superior

CURS DIRIGIT A:

 • Preferentment:
  • Treballadors per compte d’altri
  • Autònoms
  • Funcionaris
 • També:
  • Aturats

 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • DNI
 • Nòmina / Rebut autònom /Dardo
 • Foto mida carnet
 • Núm de la Seguretat Social
 • Titol o document acreditatiu d’estudis oficials acabats

Informació sobre gestio de recursos humans