977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

RELACIÓ SEQÜENCIAL DE MÒDULS FORMATIUS

NIVELL I:
1a Sessió. CONTEXT ACTUAL
2a Sessió. MARC REGULADOR ACTUAL
3a Sessió. EL SOL COM A RECURS ENERGÈTIC
4a Sessió. UBICACIÓ DELS PANELLS SOLARS
5a Sessió. EL PANELL SOLAR FOTOVOLTAIC
6a Sessió. ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM
7a Sessió. DIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM

NIVELL II:
1a Sessió. INTRODUCCIÓ
2a Sessió. SELECCIÓ DE L’INVERSOR PER A AUTOCONSUM
3a Sessió. CONFIGURACIÓ DEL CAMP DE PANELLS
4a Sessió. SELECCIÓ DE L’ESTRUCTURA
5a Sessió. SELECCIÓ DE LES PROTECCIONS ELÈCTRIQUES
6a Sessió. SELECCIÓ DE BATERIES
7a Sessió. MANTENIMENT
8a Sessió. ANÀLISI D’AMORTITZACIÓ

NIVELL III

MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES RECICLATGE DELS COMPONENTS D’UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER FI DE VIDA ÚTIL.MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA: (PER A PERMISOS D’OBRA I LEGALITZACIÓ )
ESQUEMES UNIFILARS DE LES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES
DOCUMENTS D’UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA: ( PER A LEGALITZACIÓ )
EXERCICIS D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES: EMPLENAR LA MEMÒRIA I DOCUMENTS PER A LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS.

 

CURS DIRIGIT A

  • Persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE)
  • Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades.
  • Persones treballadores fixes discontínues en els períodes de no ocupació.
  • Persones treballadores desocupades
  • Persones treballadores autònomes

OBJECTIUS DEL CURS

Formar i reciclar tècnics del sector de les instal·lacions elèctriques.

RESIDENTIAL

DURADA

90 hores

INICI

Octubre 2023

HORARI

Dimarts, dijous i divendres de 19:00 a 22:00

DOCUMENTACIÓ PER FER EL CURS

  • D.N.I.
  • DARDO o nòmina de l’últim mes o rebut d’autònoms

Omplir el següent formulari:

https://forms.gle/c5SkGUjGms8w48vg9

logos entitats subvencionadores