977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

Energia solar fotovoltaica d’autoconsum

Nivell I i Nivell II

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19

Microsoft Word

Durada

Nivell I: 30 hores

Nivell II: 30 hores

Nivell III: 30 hores

}

Horari

Dimarts, dijous i divendres de 19:00 a 22:00

k

Dates impartició

Del mes d’abril a juny

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

logos entitats subvencionadores

OBJECTIU:
Formar i reciclar tècnics del sector de les instal·lacions elèctriques.

NIVELL I:
1a Sessió. CONTEXT ACTUAL
2a Sessió. MARC REGULADOR ACTUAL
3a Sessió. EL SOL COM A RECURS ENERGÈTIC
4a Sessió. UBICACIÓ DELS PANELLS SOLARS
5a Sessió. EL PANELL SOLAR FOTOVOLTAIC
6a Sessió. ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM
7a Sessió. DIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM

NIVELL II:
1a Sessió. INTRODUCCIÓ
2a Sessió. SELECCIÓ DE L’INVERSOR PER A AUTOCONSUM
3a Sessió. CONFIGURACIÓ DEL CAMP DE PANELLS
4a Sessió. SELECCIÓ DE L’ESTRUCTURA
5a Sessió. SELECCIÓ DE LES PROTECCIONS ELÈCTRIQUES
6a Sessió. SELECCIÓ DE BATERIES
7a Sessió. MANTENIMENT
8a Sessió. ANÀLISI D’AMORTITZACIÓ

NIVELL III

MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES RECICLATGE DELS COMPONENTS D’UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER FI DE VIDA ÚTIL.MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA: (PER A PERMISOS D’OBRA I LEGALITZACIÓ )
ESQUEMES UNIFILARS DE LES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES
DOCUMENTS D’UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA: ( PER A LEGALITZACIÓ )
EXERCICIS D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES: EMPLENAR LA MEMÒRIA I DOCUMENTS PER A LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS.

 

CURS DIRIGIT A:

  • Persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE)
  • Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades.
  • Persones treballadores fixes discontínues en els períodes de no ocupació.
  • Persones treballadores desocupades
  • Persones treballadores autònomes

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

  • DNI
  • Nòmina / Dardo
  • Número de la Seguretat Social
  • Curriculum Vitae
  • Qualsevol document de l’empresa o del Ministeri conforme has estat en ERTO.

 

En el centre s’omplirà una fitxa d’inscripció

Energia solar fotovoltaica d'autoconsum