Energia solar fotovoltaica d’autoconsum

Nivell I i Nivell II

Subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía Social
Microsoft Word

Durada

Nivell I: 30 hores

Nivell II: 30 hores

}

Horari

Dilluns dimarts dimecres i dijous de 18:00 a 21:00

k

Dates impartició

Previst:

Nivell I: 02/11/21 a 17/11/21

Nivell II: 18/11/21 a 9/12/21

Logos patrocinadors

OBJECTIU:
Formar i reciclar tècnics del sector de les instal·lacions elèctriques.

NIVELL II:
1a Sessió. CONTEXT ACTUAL
2a Sessió. MARC REGULADOR ACTUAL
3a Sessió. EL SOL COM A RECURS ENERGÈTIC
4a Sessió. UBICACIÓ DELS PANELLS SOLARS
5a Sessió. EL PANELL SOLAR FOTOVOLTAIC
6a Sessió. ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM
7a Sessió. DIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM

NIVELL II:
1a Sessió. INTRODUCCIÓ
2a Sessió. SELECCIÓ DE L’INVERSOR PER A AUTOCONSUM
3a Sessió. CONFIGURACIÓ DEL CAMP DE PANELLS
4a Sessió. SELECCIÓ DE L’ESTRUCTURA
5a Sessió. SELECCIÓ DE LES PROTECCIONS ELÈCTRIQUES
6a Sessió. SELECCIÓ DE BATERIES
7a Sessió. MANTENIMENT
8a Sessió. ANÀLISI D’AMORTITZACIÓ

 

CURS DIRIGIT A:

  • Persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE)
  • Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades.
  • Persones treballadores fixes discontínues en els períodes de no ocupació.
  • Persones treballadores desocupades
  • Persones treballadores autònomes

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

  • DNI
  • Nòmina / Dardo
  • Número de la Seguretat Social
  • Curriculum Vitae
  • Qualsevol document de l’empresa o del Ministeri conforme has estat en ERTO.

 

En el centre s’omplirà una fitxa d’inscripció

Energia solar fotovoltaica d'autoconsum