Emprenedoria Industrial

Acció formativa promoguda pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

50 hores

}

Horari

Dilluns, dimarts i dimecres de 18:30 a 21:00

k

Dates impartició

Del 31/05/2021 al 20/07/2021

informació sobre el curs d'emprenedoria industrial

Descripció 

Formació teoricopràctica per a l’avaluació de la viabilitat de nous negocis.

 

Objectius:

1. Definir de forma més acurada les competències/actituds i habilitats que necessita un emprenedor en ple segle XXI; amb la pràctica del TEST DE L´EMPRENEDOR.
2. Aprofundir en els temes de MARKETING/FINANCES I FISCALITAT D´UN NEGOCI, des de la perspectiva prèvia del projecte i amb les implicacions d´un negoci en funcionament, introduir més exemples pràctics.
3. Treballar els temes de Pla de Comunicació i Lideratge d´una manera més extensa.
4. Introduir un nou contingut relacionat amb les xarxes socials, una visió general per l´aprofitament de les mateixes per millorar la visibilitat del projecte.

Continguts 

1. Planificació estratègica (5h). Elaborar un full de ruta empresarial, com una eina de planificació i assoliment dels objectius definits.
2. Legalitat (5h). Conèixer la legalitat vigent i les obligacions fiscals i amb la seguretat social. Veure quines opcions legals són més convenients.
3. Gestió i cultura de la innovació (5h). Potenciar la cultura de la innovació com a eina de competitivitat. Es treballaran les claus per implantar un sistema de gestió de la innovació per crear nous productes i/o serveis a la indústria.
4. Transformació digital: nous models de negoci a la indústria (2,5h). Millorar la competitivitat a través de la digitalització per optimitzar els seus processos, les despeses i generar nous models de negoci enfocats al sector industrial.
5. Sostenibilitat i economia circular (2,5h). Conèixer com la sostenibilitat i l’economia circular són una oportunitat per generar nous models de negoci més centrats en la voluntat de l’usuari final.
6. Gestió comercial i màrqueting digital (10h). Entendre el client com a centre del negoci i per tant hem de redefinir els processos i les estratègies de venda. Conèixer com la transformació digital ens situa en una nova manera de comunicar-se amb el mercat que va més enllà del màrqueting tradicional i exigeix als nous emprenedors adquirir i fidelitzar els seus clients.
7. Gestió econòmica i financera (10h). Treballar mètodes i tècniques de gestió econòmica i financera i conèixer les eines per a l’avaluació de projectes empresarials i els procediments de seguiment financer.
8. Lideratge i gestió d’equips (10h). Treballar les habilitats més rellevants a nivell individual per portar equips de treball dins el nou paradigma de la indústria.

Curs dirigit a:

  • Treballadors per compte d’altri
  • Autònoms
  • Funcionaris
  • Aturats

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

  • D.N.I.
  • Nòmina o DARDO o rebut d’autònoms
  • Número de la Seguretat Social

Al centre s’haurà d’omplir una fitxa amb les dades