fbpx

EMPRENEDORIA

Acció formativa promoguda pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

30 hores

}

Horari

De dilluns a divendres de 9:30 a 12:30

k

Dates impartició

Del 15/11/2021 al 26/11/2021

informació sobre el curs d'emprenedoria

Descripció 

Formació teoricopràctica per a l’avaluació de la viabilitat de nous negocis.

 

Objectius:

1. Definir de forma més acurada les competències/actituds i habilitats que necessita un emprenedor en ple segle XXI; amb la pràctica del TEST DE L´EMPRENEDOR.
2. Aprofundir en els temes de MARKETING/FINANCES I FISCALITAT D´UN NEGOCI, des de la perspectiva prèvia del projecte i amb les implicacions d´un negoci en funcionament, introduir més exemples pràctics.
3. Treballar els temes de Pla de Comunicació i Lideratge d´una manera més extensa.
4. Introduir un nou contingut relacionat amb les xarxes socials, una visió general per l´aprofitament de les mateixes per millorar la visibilitat del projecte.

Continguts 

1.Comprensió de l’entorn de l’emprenedoria

Actitud i habilitats necessàries per emprendre al segle XXI
Test pràctic de capacitats per l´emprenedoria

2. Projecte d’emprenedoria
Definició de la missió i la visió del projecte d´emprenedoria
Anàlisi pràctic de la posició de sortida (d.a.f.o. I estratègies de desenvolupament futures)
Estructura general del pla d´empresa-exemples sectorials
Realització del resum executiu-claus de redacció i comunicació

3. Definició del canvi de negoci
Anàlisi dels nou blocs del canvas
Pràctica grupal del canvas
Presentació dels promotors del projecte
Currículum empresarial i personal dels promotors
Desenvolupament pràctic
Pactes previs entre els futurs socis
Pla empresa: disseny i descripció de productes i serveis/pla de producció

4. Pla de comunicació i màrqueting del projecte
Estils de comunicació/assertivitat i empatia/comunicació no verbal
Importància de les xarxes socials
Explicar el projecte als stakeholders
Pràctica d´elevator pitch

5. Lideratge
Previ: autolideratge-bases pràctiques
Qüestions claus per formar, gestionar de forma eficaç equips de treball i solucionar els conflictes
Gestió del temps-claus pràctiques per gestionar la nostra agenda de forma adequada

6. Viabilitat econòmica del projecte: Pla econòmic financer
Entendre i saber explicar les finances de la teva empresa-treball amb eines pràctiques de suport

7. Obligacions fiscals i amb la seguretat social
Opcions legals
Forma jurídica del negoci i repercussions personals i legals

Curs dirigit a:

  • Treballadors per compte d’altri
  • Autònoms
  • Funcionaris
  • Aturats

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

  • D.N.I.
  • Nòmina o DARDO o rebut d’autònoms
  • Número de la Seguretat Social

Al centre s’haurà d’omplir una fitxa amb les dades