977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT – NIVELL III

SSCE0110 Docència de la formacio profesional per l’ocupació

formador

Durada

360 hores

}

Horari

De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00

k

Dates impartició

Inici el 16/04/2024

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

OBJECTIUS GENERALS

Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de manera permanent la qualitat de la formació i actualització didàctica.

SORTIDES PROFESSIONALS

Desenvolupa la seva activitat professional a l’àmbit públic i privat, a centres o entitats que imparteixin formació professional per a l’ocupació, tant per a treballadors en actiu, en situació d’atur, així com a col·lectius especials. El seu exercici professional el duu a terme en empreses, organitzacions i entitats de caràcter públic o privat, que imparteixin formació per compte propi o aliè.

CONTINGUTS

MF1442_3: Programació didàctica daccions formatives per a locupació. (60 hores).
MF1443_3: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a locupació (90 hores).
MF1444_3: Impartició i tutorització daccions formatives per a locupació (100 hores).
• UF1645: Impartició daccions formatives per a locupació (70 hores).
• UF1646: Tutorització d’accions formatives per a l’ocupació (30 hores).
MF1445_3: Avaluació del procés densenyament-aprenentatge en formació professional per a locupació (60 hores).
MF1446_3: Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l’ocupació (30 hores).
MP0353: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de docència en la formació per a l’ocupació (40 hores).

CURS DIRIGIT A:

Preferentment a persones en situació d’atur

Requisits per accedir als cursos de formació adreçats a l’obtenció de certificats de professionalitat

– Títol de Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell
– Prova d’accés a cicle formatiu de grau superior
– Certificat de professionalitat nivell 2 de la mateixa família professional
– Prova d’accés a la Universitat (PAU) per a més grans de 25 i/o 45 anys

Si no es pot acreditar documentalment aquests requisits cal superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística.

 

 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

  • DNI
  • Full d’inscripció a l’atur: Dardo
  • Curriculum Vitae
  • Documentació que acrediti que es tenen els estudis mínims per accedir a aquest curs

Informació sobre formacio per l'ocupació