ADVANCED ENGLISH CONVERSATION

Subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economia Social
Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

40 hores

}

Horari

Dilluns i dimecres de 16:00 a 18:00

k

Dates impartició

05/09/22 a 24/09/22

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

Informació Advanced english conversation

Descripció del curs

Obté el nivell necessari en llengua anglesa per comunicar-se amb correcció en contextos formals. Nivell Avançat.

Objectius del curs

Objectius generals:

-Desenvolupar la comprensió oral.

Objectius específics:

-Ser capaç de fer servir la llengua anglesa per comunicar-se amb correcció en contextos formals.
-Desenvolupar la capacitat d’utilitzar l’anglès a la vida diària, en contextos més informals.
-Ser capaç d’expressar opinions, sentiments i defensar arguments en tota mena de situacions, utilitzant vocabulari avançat i estructures gramaticals complexes.
-Enriquir-se amb una àmplia varietat de vocabulari.
-Entendre l’anglès oral a nivell avançat per poder donar respostes adequades.
-Desenvolupar la capacitat d’entendre l’anglès en diferents accents i formats.
-Fomentar l’autoaprenentatge per mantenir els coneixements i no perdre vocabulari. 

Continguts del curs d’Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1)

Expressió oral

  1. Presentacions
  2. Diàlegs
  3. Discussions
  4. Negociació i consens

Comprensió oral

  1. Varietats de la llengua
  2. Frases fetes
  3. Vocabulari

 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

  • DNI
  • Nòmina / Rebut autònom /Dardo
  • Núm de la Seguretat Social

I omplir el següent formulari: https://forms.gle/7FmtzGd1wN7mL5ps6