977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

Comptabilitat avançada

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economia Social

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

60 hores

}

Horari

Dimarts i dijous de 19:00 a 22:00

k

Dates impartició

08/02/22 a 14/04/22

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

Objectius del curs

Objectius generals:
– Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
– Definir els objectius de la comptabilitat.
– Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits.
Objectius específics:
– Iniciar a l’alumne en els conceptes bàsics.
– Ensenyar-li els procediments tècniques generals.
– Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
– Ensenyar li determinats temes concrets d’aplicació general.
– En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla.

Continguts del curs de Comptabilitat bàsica

 1. El patrimoni.
  1.1. El Balanç de situació
  1.2. Informació sobre la gestió
  1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys

  2. El procés comptable.
  2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
  2.2. Els llibres comptables
  2.2.1. Diari
  2.3. Teoria del càrrec i l’ abonament

  3. Tractament comptable de les existències.
  3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
  3.2. Les operacions de compres i vendes
  3.3. La periodificació d’existències
  3.4. El concepte de consum.

  4. Tractament comptable de l’IVA
  4.1. L’IVA com a impost sobre el consum final
  4.2. Definició de l’IVA
  4.3. Meritament de l’IVA.
  4.4. Comptabilització de l’IVA

  5. Amortitzacions.
  5.1. Concepte i necessitat de l’amortització.
  5.2. Comptabilització de les amortitzacions.
  5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

CURS DIRIGIT A:

 • Preferentment:
  • Treballadors per compte d’altri
  • Autònoms
  • Funcionaris
 • Si queden places lliures:
  • Aturats

 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • DNI
 • Nòmina / Rebut autònom /Dardo
 • Núm de la Seguretat Social

I omplir el següent formulari:

https://forms.gle/6cGcRmug7L5r7QWc9

Informació sobre comptabilitat bàsica