977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

Autocad 2D

 

planos i logo de autocad

Durada

40 hores

}

Horari

Pendent aprovació

k

Dates impartició

Inici: Gener 2023

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

logos entitats subvencionadores

OBJECTIUS GENERALS

Identificar les eines de les quals disposa AutoCAD per millorar el disseny assistit per ordinador en 2 dimensions.

Objectius específics:

– Conèixer els detalls de l’eina i totes les seves opcions de funcionament tal com queden descrits en els continguts presentats a continuació.
– Conèixer els mètodes de dibuix assistit per ordinador, gestió de dibuixos, treball amb objectes, ordres de visualització, extracció d’informació, propietats dels objectes, treball amb textos, ombrejat d’àrees, blocs i atributs, referències externes, acotament i impressió.

CONTINGUT DEL CURS

 • 1.- Introducció a un sistema CAD
  1.1.- Interfície de l’aplicació i entorn de treball.
  1.2.- Personalització e la barra d’estat
  1.3.- Tipus de Fitxers. Fitxer de treball, plantilles i fitxers d’intercanvi.
  2.- Procediments per a l’entrada d’ordres
  2.1.- Línia de comanament.
  2.2.- Comanaments i Variables de sistema
  2.3.- Quadres de diàleg
  2.4.- Paletes
  3.- Utilitats i ordres d’ajuda al dibuix
  3.1.- Encuadre
  3.2.- Visualització: Zoom, tipus de zoom i Vistes amb nom.
  3.3.- Mètodes de Selecció d’objectes
  3.4.- Reixeta, forçar el cursor, Referència a objectes, “Rastreo a Referencia a objetos”
  4.- Sistemes de coordenades
  4.1.- Símbols del sistemes de coordenades
  4.2.- Conceptes bàsics: SCU i SCP
  4.3.- Coordenades Cartesianes i Coordenades Polars.
  4.4.- Ajudes al dibuix associades amb les coordenades: ORTHO, RASTREO POLAR.
  4.5.- Entrada dinàmica de coordenades
  5.- Control de capes i tipus de línia
  5.1.- Concepte de capa
  5.2.- Paràmetres d’una capa: nom, color, tipus de línia, i gruix de línia.
  5.3.- Estats d’una capa: activa, desactiva, inutilitzada, reutilitzada, bloquejada i desbloquejada.
  5.4.- Filtres de capa: filtre de grup i filtre de propietats
  5.5.- Administrador d’estats de capa
  5.6.- Tipus de línia i escala de tipus de ràpid
  5.7.- Reutilitzar capes: DesignCenter: El contingut intern d’un fitxer dwg.
  6.- Ordres de dibuix
  6.1.- Ordres bàsiques de dibuix: Línia, Rectangle, Polígon. Cercle, Arc, punt.
  6.2.- Dibuix i edició de polilínies 2D. Polilínies amb gruix.
  6.3.- Regió i Contorn.
  6.4.- Spline.
  6.5.- Ombrejat, Degradat i hèlix.
  6.6.- Propietats dels objectes, Punts de pinçament i operacions amb entitats.
  7.- Ordres d’edició
  7.1.- Ordres bàsiques d’edició: esborrar, desplaçar, copiar, desfase i girar.
  7.2.- Longitud, retallar, allargar, partir, estirar, escalar, xamfrà i entroncament.
  7.3.- Simetria, matriu i descomposar.
  7.4.- Dividir i graduar.
  7.5.- Ajuntar, partir i Alinear .
  8.- Blocs i atributs
  8.1.- Avantatges de treballar amb blocs.
  8.2.- Creació i inserció simple de blocs.
  8.3.- Text i Atributs.
  8.4.- Edició de blocs.
  8.5.- Exportació de blocs i biblioteques de blocs.
  8.6.- Blocs dinàmics.
  9.- Acotació
  9.1.- Estils de cota. Creació i personalització.
  9.2.- Acotació Anotativa.
  9.3.- Acotació lineal, alineada, angular, longitud d’arc, radi, diàmetre i coordenada.
  9.4.- Acotació continuada i linea de base
  9.5.- Comanaments d’edició de cotes
  9.6.- Acotació ràpida.
  9.7.- Edició dels paràmetres d’una cota.
  9.8.- Directriu. Estils de directriu.
  10.- Imprimir.
  10.1.- Presentacions: Configuració i creació.
  10.2.- Visualització i impressió: espai model i espai presentació.
  10.3.- Creació de finestres en els espais model i paper.
  10.4.- Ajustament a escales normatives.
  10.5.- Inserció del Caixetí
  10.6.- Traçar.

CURS DIRIGIT A:

Preferentment a persones treballadores per compte aliè o autònoms.

Si queden places, persones aturades.

  DOCUMENTACIÓ

  • DNI
  • Nòmina o rebut d’autònom o DARDO

  Información sobre creació de pàgines web