Assessor financer:

EUROPEAN INVESTMENT PRACTITIONER (EIP)

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

60 hores

}

Horari

Dimarts de 16:30 a 21:30

k

Dates impartició

Inici: 18/09/2018

Final: 11/12/2018

La certificació EFPA European Investment Practitioner (EIP) reconeix la qualificació necessària per oferir assessorament habitualment puntual, d’acord a les directrius d’ESMA i als criteris que aquestes estableixen sobre coneixements i competències per assessorar en matèria d’inversió.

Contingut del curs:

 1. Instruments i Mercats Financers

1.1. Comprendre els factors macroeconòmics que afecten als rendiments de la inversió

1.2. Fonaments de la Inversió

1.3. Sistema Financer

1.4. Mercat de Renda Fixa

1.5. Mercat de Renda Variable

1.6. Mercat de Divises

1.7. Mercat de Productes Derivats

1.8. Productes complexes

 1. Fons i Societats d’inversió mobiliària

2.1. Visió general dels fons d’inversió mobiliària

2.2. Fons d’inversió i els seus objectius d’inversió

2.3. Anàlisis i selecció de fons.

 1. Mòdul 3: Gestió de Carteres

3.1. Conceptes bàsic d’estadística

3.2. Risc i marc de rendiment

 1. Assegurances

4.1. La institució de l’assegurança

4.2. Gestió del risc. Aspectes fonamentals

4.3. Marc legal del contracte d’assegurança

4.4. Tècnica asseguradora

4.5. Introducció i aspectes generals de les cobertures personals

4.6. Assegurança de vida

4.7. Assegurança d’accidents

4.8. Assegurança de malaltia (Assegurança de salut)

4.9. Plans d’Assegurances d’empresa

4.10. Planificació de cobertures personals

4.11. Assegurances contra danys i assegurances patrimonials

 1. Plans i fons de pensions

5.1. Plans i Fons de Pensions

 1. Fiscalitat

6.1. Marc tributari.

6.2. Fiscalitat de les operacions financeres

 1. Compliment normatiu i regulador

7.1. Compliment normatiu

7.2. Codi Ètic d’EFPA

 1. Assessorament i Planificació Financera

8.1. El client i l’assessoria financera

8.2. Recopilació de les dades del client i determinació dels objectius i expectatives

8.3. Desenvolupament i presentació d’un pla d’inversió

CURS DIRIGIT A:

 • Preferentment:
  • Treballadors per compte d’altri
  • Autònoms
  • Funcionaris
 • També:
  • Aturats

 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • DNI
 • Nòmina / Rebut autònom /Dardo
 • Foto mida carnet
 • Núm de la Seguretat Social

Solicitar más información