977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

ANGLÈS NIVELL B.2.A.

Acció formativa promoguda pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y economia social

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

60 hores

}

Horari

Dilluns, dimecres i divendres de 19:30 a 21:30

k

Dates impartició

De març a maig de 2023

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

informació sobre el curs Angles B.2.A.

Contingut

Corresponent al Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)
Aquest nivell està desglossat en 4 subnivells. La present acció formativa correspon al primer dels subnivells.

– A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
– A.1 Continguts lexicosemàntics
– A.2 Continguts gramaticals
– A.3 Continguts ortogràfics
– A.4 Continguts fonètics i fonològics

– B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

– C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
– C.1 Continguts funcionals
– C.2 Continguts discursius

REQUISITS D’ACCÉS:

  • Treballadors en actiu
  • En cas de places disponibles, també persones en atur

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

  • D.N.I.
  • Nòmina del mes anterior a l’inici del curs
  • Al centre s’ha d’omplir un annex amb les dades de l’alumne o omplir aquest formulari: https://forms.gle/JSafcSDMkhr421RL6

logos entitats subvencionadores