ANGLÈS NIVELL B.1.B.

Acció formativa promoguda pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

60 hores

FORMACIÓ VIRTUAL

}

Horari

Dimarts i dijous de 19:30 a 22:00

k

Dates impartició

Del 15/09/2020 al 03/12/2020

informació sobre el curs Angles B.1.B.

Contingut

Corresponent al Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)
Aquest nivell està desglossat en 4 subnivells. La present acció formativa correspon al segon dels subnivells.

– A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
– A.1 Continguts lexicosemàntics
– A.2 Continguts gramaticals
– A.3 Continguts ortogràfics
– A.4 Continguts fonètics i fonològics

– B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

– C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
– C.1 Continguts funcionals
– C.2 Continguts discursius

REQUISITS D’ACCÉS:

  • Treballadors en actiu

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

  • D.N.I.
  • Nòmina del mes anterior a l’inici del curs
  • Al centre s’ha d’omplir un annex amb les dades de l’alumne