URS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PRINCIPALMENT PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR
CONVOCATÒRIA FOAP2017

ANGLÈS NIVELL A2

SUVENCIONAT PEL SOC I EL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

190 hores

}

Horari

De dilluns a divendres de 09:00 a 13:00

k

Dates impartició

 • Inici: 14/03/2018
 • Fi: 23/05/2018

Solicitar más información

OBJECTIU DEL CURS:

Capacitar els estudiants per utilitzar l’idioma de forma simple però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar i interactuar, tant a nivell parlat com escrit, en situacions que requereixen la comprensió i producció de textos breus en diferents registres de la llengua estàndard, per tractin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions estructures i lèxic d’ús freqüent.

 

CONTINGUT DEL CURS:

 • 1. Vocabulari bàsic relacionat amb:
  Identificació personal, Habitatge, llar i entorn, ciutat / camp, zona on que viu (el barri i la ciutat), regió, país. Activitats de la vida diària. Temps lliure i oci. Viatges: transport públic: aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social: cites, reunions, invitacions, contactes per correspondència. Educació i formació: estudis, assignatures. Compres i activitats comercials. Alimentació: tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, menús, locals de menjars i begudes. Béns i serveis. Llengua i comunicació. Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: estacions, temperatura, fenòmens atmosfèrics més comuns.
  2. Verbs amb partícula d’ús freqüent .
  3. Falsos amics freqüent.
  4. Ampliació de formació de paraules a través d’afixos.
  5. Oracions
  6. Noms i adjectius.
  7. Determinants
  8. Pronoms
  9. Verbs
  10. Adverbs
  11. Comprensió i interacció oral i escrita.

REQUISITS D’ACCÉS:

 • 16 anys complerts.
 • Mínim: segon curs ESO o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
 • Nivell A1 acreditat o contrastable mitjançant prova de nivell.

 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • D.N.I.
 • Full d’inscripció a l’atur
 • Currículum Vitae
 • Foto mida carnet