CURS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PRINCIPALMENT PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR
CONVOCATÒRIA FOAP2017


ANGLÈS NIVELL A1

SUVENCIONAT PEL SOC I EL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

190 HORES

 

}

Horari

A escollir:

 • Matí de 9:00 a 13:00
 • Tarda de 16:00 a 19:00

 

k

Dates impartició

 • Matí: del 08/01/2018 al  14/03/2018
 • Tarda: del 08/01/2018 al 05/04/2018

Solicitar más información

OBJECTIU DEL CURS:

Extreure el sentit general, la informació essencial, els punts principals i la informació específica de textos orals breus, en contextos no interactius, d’estructura senzilla i lèxic d’ús freqüent, sobre assumptes quotidians, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics, articulats amb claredat a una velocitat lenta, amb una bona qualitat de so, i en un registre formal o neutre.
Extreure el sentit general, la informació essencial, els punts principals i la informació específica de textos escrits breus, d’estructura senzilla i lèxic d’ús freqüent, en un registre formal o neutre, sobre assumptes quotidians, i pot rellegir quan ho necessiti.

 

CONTINGUT DEL CURS:

 • 1. Vocabulari bàsic relacionat amb:
  Identificació personal, Habitatge, llar i entorn, ciutat / camp, zona on que viu (el barri i la ciutat), regió, país. Activitats de la vida diària. Temps lliure i oci. Viatges: transport públic: aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social: cites, reunions, invitacions, contactes per correspondència. Educació i formació: estudis, assignatures. Compres i activitats comercials. Alimentació: tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, menús, locals de menjars i begudes. Béns i serveis. Llengua i comunicació. Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: estacions, temperatura, fenòmens atmosfèrics més comuns.
  2. Formació de paraules molt freqüents: girlfriend, policeman.
  3. Afixos més freqüents: cleaner, Unhappy, impossible.
  4. Presentació d’antònims (tall-short) i paraules de significat pròxim (table, desk).
  5. Falsos amics més freqüents (conductor, library).
  6. Abreviació de paraules d’ús freqüent (bike, fridge).
  7. Verbs amb partícula d’ús molt freqüent (get up, menja in).
  8. Iniciació d’algunes col·locacions
  9. Oració
  10. Noms i adjectius
  11. Determinants
  12. Verbs
  13. Pronoms
  14. Continguts ortogràfics, fonètics i
  fonològics, funcionals i discursius

REQUISITS D’ACCÉS:

 •  16 anys complerts.
 •  Mínim: segon curs ESO o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
 •  Sense coneixements previs d’anglès, principiant absolut.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • D.N.I.
 • Full d’inscripció a l’atur
 • Currículum Vitae
 • Foto mida carnet