977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

ANGLÈS NIVELL B.2.A.

Subvencionats pel Consorci per la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economia Social

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

60 HORES

}

Horari

Dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00

k

Dates impartició

A partir de setembre

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

Informació curs Anglès nivell B2A

Aprofundeix en els teus coneixements en la llengua anglesa. Inicia el nivell B.2.

Objectius del curs

Segons el Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Continguts del curs de Anglès B.2.A.

Corresponents al Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)
Aquest nivell està desglossat en 4 subnivells. La present acció formativa correspon al primer dels subnivells.
A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTICAS
A.1 Continguts lèxic-semàntics
A.2 Continguts gramaticals
A.3 Continguts ortogràfics
A.4 Continguts fonètics i fonològics
B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
C.1 Continguts funcionals
C.2 Continguts discursius

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

    • DNI
    • Nòmina / Rebut autònom /Dardo
    • Foto mida carnet
    • Núm de la Seguretat Social