977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

ANALISIS DE BALANÇOS

Acció formativa promoguda pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

50 hores

}

Horari

dimarts i dijous de 19:30 a 22:00

k

Dates impartició

Del 22/09/2020 al 26/11/2020

informació sobre el curs d'analisis de balanços

Continguts

1. Metodologia comptable
1.1. Introducció. Compte: definició, estructura i elements
1.2. Classificació dels comptes i el seu tractament
1.3. Aplicació del conveni de càrrec i abonament de comptes
1.4. Sistema de partida doble
2. Elaboració dels comptes anuals
2.1. El balanç. Estructura
2.2. Compte de pèrdues i guanys
2.3. Presentació i elaboració
3. Processos de finançament
3.1. Anàlisi financera bàsic
3.2. Gestió de riscos
3.3. Processos i mecanismes de finançament
4. Anàlisi comptable
4.1. Anàlisi de rendibilitat
4.2. Anàlisi de solvència i liquiditat
4.3. Anàlisi d’eficiència i ràtios de mercat
4.4. Predicció de beneficis
4.5. Predicció de fallida
5. Comptabilitat provisional
5.1. Valors provisionals en els comptes anuals
5.2. Ajustaments
6. Aplicacions informàtiques
6.1. Programes de comptabilitat
6.2. Registre comptable a través d’aplicacions informàtiques

Curs dirigit a:

  • Treballadors per compte d’altri
  • Autònoms
  • Funcionaris
  • Aturats

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

  • D.N.I.
  • Nòmina o DARDO o rebut d’autònoms
  • Número de la Seguretat Social

Al centre s’haurà d’omplir una fitxa amb les dades