977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

Emprenedoria a Reus

EMPRENEDORIA Acció formativa promoguda pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social  Durada 30 hores } Horari De dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 k Dates impartició Del 15/11/2021 al 26/11/2021...